loader-missing

ถ้าฝันว่า . . . ทะเลาะกับชาวต่างชาติ


 

ฝันนี้มีความหมายโดยรวมค่อนข้างดีดังนี้

 

ด้านการงาน

ในการทำงานจะมีปัญหายุ่งยากเกิดขึ้น แต่จะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีผลงานที่ดี

 

ด้านการเงิน

ถ้าหากเงินขาดมือหรือช๊อต จะมีคนหยิบยื่นไมตรีมาช่วยเหลือ ให้ยืมเงิน ทำให้ไม่เดือดร้อนทางการเงิน นอกจากนี้ท่านยังมีโชคลาภ

 

ด้านความรัก

ในเรื่องความรักช่วงนี้มีความสุขดีกับคนรักและครอบครัว ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นไปด้วยดี มีมิตรสหายดี ๆ เข้ามาหยิบยื่นสิ่งดี ๆ ให้มากมาย

 

เลขนำโชคจากความฝัน ความฝันนี้แสดงถึงโชคลาภทางการเงินที่ดี เลขนำโชคของความฝันคือ 49 51 81 75 12 82

 

วิธีเสริมดวงความฝัน

ให้ตักบาตรหรือทำบุญหยอดตามตู้ จะช่วยเสริมให้ดวงดียิ่งขึ้น

 

 

 

เขียนโดย อาจารย์กานธนิกา ชุณหะวัต

เรียบเรียงโดย Doduang.com

*บทความนี้มีลิขสิทธิ์เป็นของ Doduang.com เท่านั้นหากจะนำไปเผยแพร่ต่อโปรดให้เครดิต