loader-missing

ถ้าฝันว่า . . . ลาออกจากงาน


 

ฝันว่าลาออกจากงานเป็นฝันที่มีความหมายทั้งดีและไม่ค่อยดี ดังต่อไปนี้

 

ด้านการงาน

ทำงานประสบความสำเร็จดี ค้าขายคล่องตัว ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ การทำงาน การติดต่อเจรจา การประสานงาน ราบรื่นดี การเดินทางประสบความสำเร็จดี

 

ด้านการเงิน

เรื่องการเงินไม่ค่อยดี ระวังคนมาหลอกลวง หาผลประโยชน์ ทำให้เสียเงิน เสียทรัพย์ที่ไม่ควรเสีย ควรรอบคอบในการทำธุรกรรมทางการเงินมาก ๆ

 

ด้านความรัก

ให้ระวังการมีรักซ้อน การนอกใจ การมีความลับต่อกัน ให้ใจเย็น ถ้อยที ถ้อยอาศัย อย่าใจร้อนหรือใช้ถ้อยคำรุนแรงในการพูดจาต่อกัน

 

เลขนำโชค ช่วงนี้ควรงดเสี่ยงโชค แต่ควรใช้เลขต่อไปนี้ในการติดต่องานต่าง ๆ  2 6 7 49 51 61 827 044

 

การแก้ฝัน

เนื่องจากความฝันนี้แสดงถึงการเงินกับความรักที่เสีย จึงควรแก้ไขดังนี้

  1. บูชาพระสีวลี
  2. บูชาพระเศรษฐีนวโกฐ
  3. บูชาพระราหู
  4. บูชาพระตรีมูรติ
  5. ถวายเทียนคู่ในวันศุกร์