loader-missing

ถ้าฝันว่า . . . เห็นพระพุทธรูป


 

ฝันเห็นพระพุทธรูปเป็นความฝันที่ดีและแปลความหมายออกมาในทางที่ดีจะมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

ด้านการงาน

 

จะมีข่าวดีเรื่องงาน ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง คนที่ค้าขาย กิจการจะรุ่งเรือง มีการขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้น  คิดสิ่งใดเกี่ยวกับการงานก็ประสบความสำเร็จ มีความรุ่งเรือง จะมีเรื่องดี ๆ เกี่ยวกับงานเข้ามามากมาย ทั้งโดยเนื้องาน เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย บริวาร ผลสำเร็จในงาน ชื่อเสียงที่เกิดจากอาชีพการงาน

 

ด้านการเงิน

 

จะมีโชคลาภทางการเงิน มีดวงได้เงินก้อนใหญ่จากรางวัลหรืองานพิเศษ หรือมีคนนำสิ่งของ เครื่องใช้ อาหาร หรือทรัพย์สมบัติมีค่ามาให้ อาจจะได้มรดกจากญาติผู้ใหญ่ ถ้าไหว้พระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยิ่งเสริมดวงการเงินและโชคลาภให้ดีมากยิ่งขึ้น การเงินและโชคลาภจะได้จากคนที่มีลักษณะเหมือนพระพุทธรูป เช่น พระพุทธรูปมีใบหน้ากลม อ้วน ก็ได้ได้เงินจากคนหน้ากลม ตัวอ้วน ถ้าพระพุทธรูปหน้าเหลี่ยม ตัวใหญ่ ก็จะได้เงินจากคนหน้าเหลี่ยมตัวใหญ่ เป็นต้น

 

ด้านความรัก

 

จะได้พบคู่แท้ จะสมปรารถนาในความรัก ได้พบคู่ครองที่เป็นคนดี มีศีลธรรมเหมือนพระองค์หนึ่ง ดีกว่าคนที่แล้ว ๆ มา มีความจริงใจ ไม่หลอกลวง เรียกได้ว่าดวงความรักเปิดแล้ว มีความรักดี ๆ เข้ามา จะมีโอกาสได้แฟนที่หนุนนำชีวิต พึ่งพาได้ เชื่อถือได้ มีโอกาสได้แต่งงานกันในอนาคต

ตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันนี้คือ 91 19 98 89

ถ้าพระพุทธรูปที่ฝันเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ เลขนำโชคคือ 67 08 83 607 863 870

 

 

 

เขียนโดย อาจารย์กานธนิกา ชุณหะวัต

เรียบเรียงโดย Doduang.com

*บทความนี้มีลิขสิทธิ์เป็นของ Doduang.com เท่านั้นหากจะนำไปเผยแพร่ต่อโปรดให้เครดิต