loader-missing

อุปนิสัยกับราศี: ราศีตุลย์


 

ราศีตุลย์ (Libra)

ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน

ดาวเคราะห์ ดาวศุกร์ ธาตุลม อวัยวะ ไต

 

 

สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย คันชั่ง

 

 

ชาวราศีตุลย์มีนิสัยรักความยุติธรรม มีเหตุผล ช่างเลือกช่างพิจารณา ละเอียดรอบคอบ เหตุผลต้องอยู่เหนืออารมณ์  มีเมตตาธรรมสูง ชอบเป็นผู้ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง  ชอบการปฏิรูป เปลี่ยนแปลง เป็นนักบริหารตัวจริง

 

 

ส่วนใหญ่ผู้ที่เกิดในราศีตุลย์มักทำงานเป็นทนายความ ศาลตุลาการณ์ งานราชการ นักบริหาร การจัดการ นักวิชาการ

 

 

รายได้ของชาวราศีตุลย์มักได้มาจากการทำงานล้วน ๆ เป็นผู้ที่รู้จักเก็บออม ประหยัด เพราะชาวราศีนี้รู้จักคุณค่าของเงิน กลัวความอยากจน จึงต้องขยันหมั่นหาเงินอยู่ตลอด

 

 

ผู้ที่เกิดในราศีตุลย์มักมีเพื่อนฝูงอยู่ในแวดวงไฮโซ มีเพื่อนที่มีฐานะดี มีเพื่อนเป็นระดับผู้นำ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือ เกื้อกูลกันและกันโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน


 

 

ชาวราศีตุลย์มักได้คู่ครองที่มีฐานะการเงินดี แต่อารมณ์ร้อน ไม่มีความโรแมนติค แข็งกระด้าง  แต่มีความขยันอดทนในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ครองคู่กันแล้วทำให้ฐานะมั่นคงขึ้น

 

 

เขียนโดย อาจารย์กานธนิกา ชุณหะวัต

เรียบเรียงโดย Doduang.com

*บทความนี้มีลิขสิทธิ์เป็นของ Doduang.com เท่านั้นหากจะนำไปเผยแพร่ต่อโปรดให้เครดิต