loader-missing

อุปนิสัยกับราศี: ราศีธนู


 

ราศีธนู (Sagittarius)

ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 15 มกราคม

ธาตุไฟ ดาวเคราะห์ ดาวพฤหัสบดี อวัยวะสะโพกถึงต้นขา

 

 

สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย เซนทอร์กำลังยิงธนู

 

 

 

ชาวราศีธนูมีนิสัยเป็นนักปกครอง เมื่ออยู่บ้านก็ปกครองครอบครัวให้ได้อยู่เย็นเป็นสุข เมื่ออยู่ในที่ทำงานก็จะปกครองให้บริวารมีความร่มเย็นเป็นสุขเช่นกัน เป็นผู้ที่มีจิตใจดี มีน้ำใจ ใฝ่สันติ รักความยุติธรรม เมตตาปราณี ให้อภัยเสมอ โกรธยาก มีความเป็นผู้ใหญ่ เชื่อถือได้

 

 

บุคคลที่เกิดในราศีธนูมักชอบทำงานเกี่ยวกับศาสนา นักสังคมสงเคราะห์ นักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครู อาจารย์ นักเทศน์ พระสงฆ์

 

 

การเงินรายได้นั้นไม่มีความสำคัญเท่ากับความสุขสงบทางใจ เพราะชาวราศีนี้ใช้ชีวิตด้วยความสมถะ ไม่หรูหราฟุ่มเฟือย

 

 

       ชอบคบเพื่อนที่มีเหตุมีผล มีความยุติธรรม ถูกจักถูกผิด ไม่รังแกผู้อื่น รักการงาน รักความก้าวหน้า มีความมุ่งมั่น  อดทน

 

 

       ชาวราศีธนูมักได้คนรักคู่ครองที่พูดเก่ง มีวาจาเป็นเสน่ห์น่าดึงดูดใจ สามารถโน้มนาวจิตใจคนได้ด้วยคำพูด เก่งในด้านติดต่อประสานงาน หากได้ทำธุรกิจร่วมกันจะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

 

 

 

 

 

เขียนโดย อาจารย์กานธนิกา ชุณหะวัต

เรียบเรียงโดย Doduang.com

*บทความนี้มีลิขสิทธิ์เป็นของ Doduang.com เท่านั้นหากจะนำไปเผยแพร่ต่อโปรดให้เครดิต