loader-missing

อุปนิสัยกับราศี: ราศีพฤษภ


 

ราศีพฤษภ (Taurus) ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 13 มิถุนายน

ดาวเคราะห์: ดาวศุกร์ ธาตุ: ดิน อวัยวะ: คอ

 

 

สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย วัว

 

 

 

 

ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภจัดเป็นผู้ที่หนักแน่น เข้มแข็ง อดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคปัญหาได้ดี มีความสุขุมเยือกเย็น จิตใจดี มีความเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นที่พึ่งของคนในครอบครัว รักความสงบและสันติภาพ  มีความละเอียดรอบคอบในการกระทำ แม้กระทั่งการที่ต้องเผชิญกับปัญหาก็มักจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

ชาวราศีพฤษภมักชอบอยู่กับธรรมชาติ เป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างแท้จริง ชอบเลี้ยงสัตว์เพราะนิสัยส่วนตัวมีความเมตตาปรานีติดตัวมาตั้งแต่เกิด โกรธยาก อารมณ์สงบนิ่ง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรอบข้างง่าย ๆ มีแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัว รักความสะอาด เจ้าสำอาง ชอบความสะดวกสบาย

 

 

เนื่องจากชาวราศีพฤษภเป็นคนว่านอนสอนง่าย อ่อนโยน โอนอ่อนผ่อนตาม ทำให้เป็นที่รักของเจ้านาย ถูกส่งเสริมให้ได้มีโอกาสได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี แก้ไขปัญหาเก่ง เป็นคนที่มีเป้าหมายอยู่ภายในใจและพยายามจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเพื่อความมั่นคงของชีวิต

 

 

การเงินของผู้ที่เกิดราศีนี้มักราบรื่น เพราะชาวราศีนี้มีการวางแผนการเงินไว้ล่วงหน้า ทำบัญชีรายรับรายจ่าย มีระเบียบวินัยในตนเอง ไม่ฟุ่มเฟือยหรูหรา ชอบการออมเงิน วางแผนอนาคตไว้เสมอ ชีวิตจึงไม่ลำบาก รายได้ส่วนใหญ่มาจากการงาน การซื้อขาย การเจรจา ตัวแทน นายหน้า

 

 

ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภมีเพื่อนฝูงมากมาย สังคมกว้างขว้าง เพื่อนส่วนใหญ่ก็มักชอบความบันเทิง เริงรมย์ ซึ่งเป็นไปทางตรงกันข้ามกับนิสัยของชาวราศีนี้  ทำให้ชาวราศีนี้ควรมีสติในการคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูง เพราะถ้าหากขาดสติแล้วก็จะพลาดพลั้งถูกเพื่อนชักจูงไปในทางที่ผิด

 

 

ชาวราศีพฤษภมีนิสัยชอบดูแลเอาใจใส่ ใครที่ได้อยู่ใกล้ก็รู้สึกอบอุ่น มีความโรแมนติค อ่อนหวาน ซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว มั่นคงหนักแน่นกับชีวิตครอบครัว เป็นที่รักของบุตรและบริวาร โดยเฉพาะลูก ๆ หลาน ๆ จะตามติดอยู่ตลอด เป็นผู้ที่มีเทคนิคการสอนสั่งที่ดี เข้าใจง่าย น่าเชื่อถือ

 

เขียนโดย อาจารย์กานธนิกา ชุณหะวัต

เรียบเรียงโดย Doduang.com

*บทความนี้มีลิขสิทธิ์เป็นของ Doduang.com เท่านั้นหากจะนำไปเผยแพร่ต่อโปรดให้เครดิต