loader-missing

อุปนิสัยกับราศี: ราศีมีน


 

ราศีมีน (Pisces)

ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม ถึง 13 เมษายน

ดาวเคราะห์ ดาวพฤหัสบดีและดาวเนปจูน ธาตุน้ำ อวัยวะ เท้า

 

 

สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย ปลาสองตัว

 

 

ชาวราศีมีนนิสัยมีอุดมคติสูง จิตนาการล้ำเลิศ มองโลกในแง่ดี มีน้ำใจ เมตตา ขี้สงสาร ชอบช่วยเหลือผู้อื่น แต่ก็มักรวนเร เปลี่ยนแปลงง่าย ถูกโน้มน้าวได้ง่าย ไม่เชื่อมั่นในตนเอง ชอบเก็บตัว รักสันโดษและรักสันติ

 

 

การงานที่เหมาะกับชาวราศีมีนคือ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม งานบริการต่าง ๆ

 

 

การเงินของชาวราศีมีนมักขึ้น ๆ ลง ๆ เอาแน่นอนไม่ได้ เดี๋ยวรวยเดี๋ยวจน สลับสับเปลี่ยนไปมาได้ง่าย ชาวราศีนี้จึงควรวางแผนการเงินให้ดี ระมัดระวังในการใช้จ่าย เพราะในหลาย ๆ ครั้ง เมื่อชาวราศีมีนได้เข้ากลุ่มสังคมเพื่อนฝูงแล้วมักมือเติบ ทำให้หมดตัวได้ง่าย

 

 

ชาวราศีมีนเป็นบุคคลอันเป็นที่รักของเพื่อนฝูง เขาสามารถเข้าได้กับคนทุกชนชั้น ไม่ว่ารวยหรือจน แต่ก็มักจะถูกทรยศหักหลังจากบุคคลใกล้ชิดได้ง่ายเช่นกัน เพราะขาดความระมัดระวังตนเอง เชื่อใจคนง่าย


 

ชาวราศีมีนมักมีนิสัยขี้ใจน้อย ชอบทำตนเป็นสื่อกลางทำให้ผู้อื่นได้รักกัน มักได้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดมาเป็นคู่ครอง  ได้คู่ที่มีความระเอียดรอบครอบ คอยดูแลเอาใจใส่ดี  ครอบครัวอบอุ่น สมัครสมานสามัคคี

 

 

เขียนโดย อาจารย์กานธนิกา ชุณหะวัต

เรียบเรียงโดย Doduang.com

*บทความนี้มีลิขสิทธิ์เป็นของ Doduang.com เท่านั้นหากจะนำไปเผยแพร่ต่อโปรดให้เครดิต